2012.12.20 Photo 611 notes

  1. simonerein:

    Paul Gervais - Apollon Et Les Arts - 1897

    !!

    (via theflamingcurmudgeon)

    simonerein:

Paul Gervais - Apollon Et Les Arts - 1897
!!